WMO WLZ en PGB


POM Ontzorgt levert zorg aan cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB), een WMO-indicatie, of WLZ indicatie maar ook aan particuliere cliënten die zelf hun zorg betalen.

WMO-zorg vanuit Coöperatie Dichtbij

  • Uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar kiest een zorgaanbieder voor u.
  • Voor WMO-zorg, zoals POM Ontzorgt, zijn contracten afgesloten met zorgaanbieders. POM Ontzorgt is aangesloten bij Coöperatie Dichtbij. En maakt daarmee deel uit van de door de gemeente aangewezen WMO-zorgaanbieders.