Coöperatie

POM is sinds 2020 onderdeel van Cooperatie Dichtbij.
Coöperatie Dichtbij is een samenwerkingsverband van ruim 180 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 70 zorgorganisaties. Dit zijn onze leden en met elkaar bieden wij een diversiteit aan zorg en begeleiding. Samen hebben wij één missie: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg/begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg betaalbaarder en innovatiever te maken. Zo kan POM zorg en begeleiding bieden in Noord-Nederland binnen de Wlz en Wmo.