Voor wie is POM


POM heeft ervaring in persoonlijke begeleiding bij gecompliceerdere
dementie, Alzheimer en FTD. Vanwege de complexiteit van deze
verschillende vormen van dementie heeft POM ook direct en nauw contact
met hun case managers en zorgverleners.

  • Heeft u de diagnose dementie of Alzheimer en heeft u behoefte aan ondersteuning?
  • Bent u mantelzorger en hebt u ondersteuning nodig bij uw zorgtaak?
  • Wilt u graag leuke dingen blijven doen?
  • Heeft u behoefte uw verhaal kwijt te kunnen en een goed gesprek te voeren?
  • Ervaart u oriëntatie- of geheugenproblemen?

Neem dan contact op met POM voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis. Tijdens dit gesprek kijken we samen wat POM voor u zou kunnen betekenen.

Vervolg

Mocht u van de diensten van POM gebruik willen maken, dan bespreken we
in een vervolgafspraak samen de werkzaamheden, frequentie, dagen en tijden.
Deze afspraken leggen we vast in een zorgplan.