Zorg op maat


Hoe werkt POM ?

De klik is belangrijk. Als deze er bij de intake is, gaan we verder uitdiepen wat de zorgvraag is en maken we gezamenlijk een plan. Hierbij is de rol van de mantelzorger ook cruciaal. Ook hij of zij moet zicht kunnen vinden in de invulling van de zorg want…zorgen voor iemand met dementie doe je samen. Deze zorg is zoveel mogelijk op de wensen van de client toegespitst, zorg op maat.

Samenwerking

POM Ontzorgt werkt nauw samen met verwijzers, huisartsen, wijkverpleegkundigen, casemanagers en andere betrokken hulpverleners. Hierdoor zijn de overleglijnen kort en de zorgstructuur helder.