Klachten

Klachtenregeling

Cliënten, mantelzorgers of andere instanties kunnen vragen of
opmerkingen over de diensten van POM hebben. Ze kunnen ontevreden zijn over de geleverde zorg of de manier waarop deze plaatsvindt. POM gaat in eerste instantie met de indiener in gesprek en probeert dan gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het kan zijn dat de cliënt, ondanks een gesprek, ontevreden blijft. Of dat de cliënt het gesprek liever wil doen met een onafhankelijk persoon erbij. Dan kan hij of zij contact opnemen met de klachten-functionaris van Coöperatie Dichtbij. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt cliënten bij het indienen en de verdere afhandeling van een klacht.
De onafhankelijke klachtenfunctionaris is te bereiken door dit formulier in te vullen:

Voor uitgebreide informatie over de klachtenregeling klik hier:

Andere mogelijkheden

Andere instanties die ondersteuning bieden bij het indienen van een
klacht: Patiënten federatie Nederland
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
030 297 0303