Informatie en uitsluitingscriteria.

Uitsluitingscriteria cliënten

In beginsel levert POM zorg aan cliënten die specialistische zorg
omtrent Alzheimer en dementie nodig hebben. Er zijn echter situaties
waarin POM besluit de zorgvraag niet te accepteren.

Uitsluitingscriteria:

  • Als de zorgvraag dusdanig is dat POM onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen;
  • Als de situatie rondom de zorg maakt dat de veiligheid van POM, de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
  • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn en een gevaar voor zichzelf en/of anderen vormen;
  • Cliënten en/of naasten die seksueel intimideren gedrag vertonen.

Voor alle cliënten zal individueel beoordeeld worden of POM hen individuele begeleiding kan bieden.