Persoonlijke mantelzorg aan ouderen


POM is een professionele ambulante zorgaanbieder voor mensen met gecompliceerde dementie en/of Alzheimer. De individuele begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van de zelfredzaamheid. POM begeleidt mensen met dementie en gecompliceerde Alzheimer van de beginfase tot latere fasen in het ziekteproces.