Ondersteuning mantelzorgers


POM ondersteunt ook mantelzorgers van mensen met dementie en gecompliceerde Alzheimer.
Bijna alle mantelzorgers ervaren problemen in de zorg voor hun naaste, ongeacht de fase van het dementieproces. Mantelzorgers hebben vooral moeite met veranderingen in het gedrag van hun naaste en zien op tegen opname van de persoon in een zorginstelling. De meeste personen met dementie krijgen een vorm van professionele ondersteuning zoals thuiszorg en hulp in de huishouding. Toch heeft de meerderheid van de mantelzorgers behoefte aan aanvullende professionele ondersteuning. Een tweede mantelzorger, vooral in de vorm van praktische ondersteuning, advies en lastenverlichting door zo nu en dan een adempauze in te kunnen lassen.