Langdurige zorg en samenwerking


POM voorziet in de behoefte aan aanvullende ondersteuning in de beginfase én latere fasen van dementie. Door vroegtijdige inzetting van POM kan ze gedurende het gehele ziekteproces ondersteuning bieden wat als voordeel heeft dat er een vertrouwensband ontstaat die voor alle partijen leidt tot een betere zorg.