Concrete voorbeelden zorgverlening


Een kleine greep uit de mogelijkheden van ondersteuning in de zorg die POM kan bieden:

  • Ondersteuning en gezelschap bij de dagelijkse bezigheden.
  • Altijd een bekend en vertrouwd gezicht.
  • Een gespecificeerde vorm van persoonlijke dagbesteding vinden of samen ontwikkelen. Vraaggerichte zorg.
  • Thuis blijven in plaats van opname.
  • Zo nodig een sociaal netwerk oprichten/inrichten of opnieuw sociale contacten aantrekken (drempelverlagend werken).
  • Ondersteuning bij het ziekteproces en verwerking (rouwverwerking) hiervan.
  • Ondersteuning in de zoektocht en het vragen-web ten aanzien van het ziekteproces: woonvorm en zorglandschap en alle rompslomp die daarbij komt kijken.
  • Signalerende rol ten aanzien van de medische zorg.
  • Praktische adviezen ten aanzien van inrichting en woon- veiligheid.
  • Multidisciplinaire zorggesprekken begeleiden.